หน้าหลัก > รวมภาพวิดีโอ > WYPALL* X80 Video FPR

  

ชื่อเรื่อง : WYPALL * X80 Wipers -- ในการทำงานกับ FPR! 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด :  27/12/2013 

หาสิ่ง ที่วิศวกรหัวหน้า FPR, แมทธิวโรเบิร์ตได้กล่าวเกี่ยวกับสาเหตุที่ทีมแข่งรถฟอร์ดประสิทธิภาพการใช้ Wipers WYPALL * ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและในการติดตาม

 
 
FullRange_THfooter2

 

Your visit to this site and use of the information hereon is subject to the terms of our Legal Statement. Please review our Privacy Policy.
®/* All names, logos and trademarks are the property of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. Copyright © 2010 KCWW. All Rights Reserved.

Site Map