หน้าหลัก > KCP สามารถนำเสนออะไรให้แก่คุณได้บ้าง > ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
 
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

 

ในฐานะที่เป็นผู้นำในตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขอนามัยในการทำงาน KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*มีความมุ่งมั่นที่จะยึดถือหลักการของความยั่งยืนในทุกเรื่องที่เราดำเนินการ

 

เราตระหนักว่าวิธีการที่เราใช้ทรัพยากรต่างๆ ในปัจจุบันจะส่งผลไปถึงโลกในอนาคต องค์กรของเราทำการตรวจสอบรอบวัฎจักรโดยรวมของผลิตภัณฑ์ของเรานับตั้งแต่จุดกำเนิดไปจนถึงการกำจัดทิ้ง เรามองหาหนทางใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะลดปริมาณของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเรา

 

การมุ่งเน้นความสนใจไปที่การนำเอาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 100% แต่เพียงอย่างเดียว ไม่ใช่การมองภาพแบบเต็ม 100% KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* ได้นำแนวทางปฏิบัติสำหรับรอบวัฎจักรแบบองค์รวมของผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ระดับที่ดียิ่งขึ้นตามที่คุณคาดหวัง

 

แม้ว่าการคำนึงถึงการนำเอาวัสดุกลับมาใช้ใหม่จะเป็นเรื่องที่ดี ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องคิดถึงการลดปริมาณวัสดุ เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของรอบวัฎจักรของผลิตภัณฑ์ โดยเราจะพิจารณาถึงภาพรวมที่ใหญ่กว่า นับตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงการใช้วัสดุในระหว่างการผลิตและการกำจัดทิ้งในขั้นตอนสุดท้าย

 

คำขวัญของแนวทางปฏิบัติของเราคือ "ลดปริมาณในปัจจุบัน ให้ความเคารพต่ออนาคต" (REDUCE TODAY, RESPECT TOMORROW*)

 

 

 
 
 
 
FullRange_THfooter2

 

Your visit to this site and use of the information hereon is subject to the terms of our Legal Statement. Please review our Privacy Policy.
®/* All names, logos and trademarks are the property of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. Copyright © 2010 KCWW. All Rights Reserved.

Site Map